Sortidor amb doble xiulador, perles blanques i grogues i cracker blanc final.