Font de diferents sortidors que realitza efectes de cracker, xispes i intermitents en diferents colors