Bengales de 17cm amb llums de color blanc, vermell i verd.