Multi-sortidor que alterna en la seva espectacular combinació efectes de xiulets, cracker i variació de colors: vermell, verd, daurat i blau