Lot que conté els següents Coets.

1 Cohete Trueno (12 ud.)
1 Cohete Silbador (12 ud.)
1 Cohete Carcajada (12 ud.)