Escala – Rda. Oficis

L'Escala

Ronda dels Oficis, 2 (al costat del Supermercat)