Barcelona – Sant Andreu

Barcelona

Via Favencia, 441 (Sant Andreu)