Genera una expansió de la pastilla ubicada a la part posterior en forma de divertit excrement