Tro que realitza una explosió de màxima intensitat