Seguretat

Mode d'utilització dels productes

Sempre s'han de seguir les instruccions d'ús impreses en els productes. Com a norma general tots els productes pirotècnics s'han de deixar a terra. En el cas dels coets, s'han de col·locar en un tirador situat en posició vertical, i en el cas de les candeles, s'ha de clavar o fixar fermament en posició vertical.

Després s'ha d'encendre la metxa sempre pel seu extrem. Totes les metxes tenen una durada entre 6 i 12 segons, de manera que garanteixen un temps més que suficient per allunyar-se, com a mínim 10 metres.

Com a norma molt important, s'ha de tenir en compte que mai s'ha d'agafar un producte pirotècnic encès amb la mà.

Normes de precaució

Mai s'ha llançar o col·locar un producte pirotècnic a persones o animals, ja que es poden causar danys físics irreparables. A més mai s'han d'usar prop de materials de fàcil combustió, ja que es poden crear incendis o explosions. Finalment, en cas de fallada d'un producte pirotècnic, mai s'ha d'intentar encendre de nou ni manipular per recompondre. Sempre es recomana que si un producte no s'incendia, se l’ha de deixar 2 hores sense tocar-lo i posteriorment posar-lo un dia en remull.

Com conservar els productes pirotècnics

El més aconsellable és tenir-los en un lloc sec i allunyat de la radiació directa del sol.

Els articles pirotècnics, són productes que s'inflamen a temperatures molt elevades, de manera que no cal patir per si pugen les temperatures.

Edats de venda i ús dels productes pirotècnics

A cada comunitat autònoma, és competència de la Delegació de Govern, l'estipulació d'aquest criteri. Com a regla general, els productes de classe I són destinats a persones majors de 12 anys, els productes de classe II per a les persones majors de 16 anys i els productes de classe III, són per a persones majors d'edat. Aquestes normes són d'obligat compliment per a la venda i si no es compleixen poden comportar fortes sancions administratives. Pel que fa referència a l'ús, són d'igual compliment aquests criteris, ja que amb això es garanteix que els productes siguin adeqüats per a l'edat de consumidor.