Història

La Traca, es una marca que engloba a un grup de persones que centren la seva activitat en la venta al detall de productes pirotècnics.

La marca es va crear a Catalunya el 1981 i va ser la impulsora de la instal·lació de casetes de venta temporal a Catalunya.

A l'actualitat consta de més de 200 punts de venta en 10 comunitats autònomes, i encara manté amb més del 90% de punts de venta la seva representació a Catalunya.

El èxit es centra en una atenció personalitzada i pròxima a cada localitat, on ens sentim integrats dintre del municipi i la seves activitats.

CASETA EN ALELLA 1986 MÒDUL 2018